Dekanlık
Prof. Dr. Mehmet BUDAKÇI

DEKAN V.Doç.Dr. Uğur GÜVENÇ

DEKAN YARDIMCISI

Görev Alanları

  • Personel işleri
  • Mali işler
  • Ambar ayniyat işleri
  • Dekanlık tarafından verilen diğer görevler

                                           

 

Yrd.Doç.Dr. Serdar BİROĞUL

 DEKAN YARDIMCISI

Görev Alanları

  • Öğrenci işleri
  • Dış ilişkiler
  • Akademik ve kültürel faaliyetler
  • Dekanlık tarafından verilen diğer görevler

        

                                        

  

Engin YÜKSEL

FAKÜLTE SEKRETERİ