DekanlıkProf. Dr. Mehmet BUDAKÇI

DEKAN V.Doç.Dr. Uğur GÜVENÇ

DEKAN YARDIMCISI

                                           

 

Yrd.Doç.Dr. Serdar BİROĞUL

 DEKAN YARDIMCISI

        

                                        

  

Yunus Emre ŞEN

FAKÜLTE SEKRETERİ